noei
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลดงคอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ (สายดอนจั่น)

ประกาศเทศบาลตำบลดงคอน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ (สายดอนจั่น) เทศบาลตำบลดงคอนอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
24
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ