noei
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาขวาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งนุ่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาขวาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งนุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
25
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ