noei
1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าภูน้อย บ้านวังหินซา หมู่ ๔

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าภูน้อย บ้านวังหินซา หมู่ ๔ ตำบลดงมะไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
21
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ