noei
1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลนิคมพัฒนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานที่จำหน่ายอาหาร บริเวณตลาด กม. ๑๒

ประกาศเทศบาลตำบลนิคมพัฒนา

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานที่จำหน่ายอาหาร บริเวณตลาด กม. ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
21
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ