noei
1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาบาดาล หมู่ที่ ๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาบาดาล หมู่ที่ ๒ บ้านป่าซางใต้ ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
23
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ