noei
1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วัดป่าดอนกลางไปบ้านท่าบ่อ หมู่ที่ ๕

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วัดป่าดอนกลางไปบ้านท่าบ่อ หมู่ที่ ๕ตำบลไพศาล อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
23
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ