Siri ImJamy
2 เดือนที่แล้ว รอช่าง
ช่างไฟ ช่างปูน ช่างประปา
ช่างไฟ 1 อัตรา มีประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป ช่างประปา ซ่อมท่อ ปั๊มน้ำ งานคอริ่ง 1 อัตรา ช่างปูน 1อัตรา มี OT มีที่พักฟรี มีข้าวให้ฟรี
30 ก.ย. 64
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
แสมดำ เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
#งานซ่อมทั่วไป
Share
78
ผู้รับเหมาหาช่างฯ
#งานสี #งานออกแบบและประเมินราคา #รับเหมาก่อสร้าง #รับเหมาต่อเติม #รับเหมาปรับปรุง (รีโนเวท) #แรงงาน
กรุงเทพมหานคร
#งานเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน (เฟอร์นิเจอร์ ผ้าม่าน)
กรุงเทพมหานคร
#งานเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน (เฟอร์นิเจอร์ ผ้าม่าน)
กรุงเทพมหานคร
#งานก่อ-ฉาบ #งานปูกระเบื้อง #งานสี #งานมุงหลังคา #งานเหล็กและงานเชื่อมอื่นๆ #งานเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน (เฟอร์นิเจอร์ ผ้าม่าน) #งานซ่อมทั่วไป #รับเหมาก่อสร้าง #รับเหมาต่อเติม #รับเหมาปรับปรุง (รีโนเวท) #อื่นๆ
ชลบุรี
#ระบบไฟฟ้าทั่วไป #รับเหมาก่อสร้าง
กรุงเทพมหานคร
ผู้รับเหมาหาช่างฯ
#งานสี #งานออกแบบและประเมินราคา #รับเหมาก่อสร้าง #รับเหมาต่อเติม #รับเหมาปรับปรุง (รีโนเวท) #แรงงาน
กรุงเทพมหานคร
#งานเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน (เฟอร์นิเจอร์ ผ้าม่าน)
กรุงเทพมหานคร
#งานเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน (เฟอร์นิเจอร์ ผ้าม่าน)
กรุงเทพมหานคร
#งานก่อ-ฉาบ #งานปูกระเบื้อง #งานสี #งานมุงหลังคา #งานเหล็กและงานเชื่อมอื่นๆ #งานเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน (เฟอร์นิเจอร์ ผ้าม่าน) #งานซ่อมทั่วไป #รับเหมาก่อสร้าง #รับเหมาต่อเติม #รับเหมาปรับปรุง (รีโนเวท) #อื่นๆ
ชลบุรี
#ระบบไฟฟ้าทั่วไป #รับเหมาก่อสร้าง
กรุงเทพมหานคร