สมควร
6 เดือนที่แล้ว รอช่าง
รับเหมางานต่อเติม รีโนเวท งานโครงสร้าง
0811693879
10 ม.ค. 67
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
#เสาเข็ม #งานก่อ-ฉาบ #งานสี #งานเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน (เฟอร์นิเจอร์ ผ้าม่าน) #งานดิน #งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง) #งานซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า #งานซ่อมทั่วไป #งานออกแบบและประเมินราคา #รับเหมาก่อสร้าง #รับเหมาปรับปรุง (รีโนเวท)
Share
117
ผู้รับเหมาหาช่างฯ
#ระบบปรับอากาศ #งานซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า #งานซ่อมทั่วไป
ปทุมธานี
#รับเหมาก่อสร้าง
กรุงเทพมหานคร
#รับเหมาก่อสร้าง #รับเหมาต่อเติม #รับเหมาปรับปรุง (รีโนเวท)
กรุงเทพมหานคร
#งานก่อ-ฉาบ #งานปูกระเบื้อง #งานสำรวจและรังวัด #รับเหมาก่อสร้าง #แรงงาน
นนทบุรี
#งานก่อ-ฉาบ #งานฝ้าเพดาน #งานสี #งานรางน้ำฝน #รับเหมาต่อเติม #รับเหมาปรับปรุง (รีโนเวท)
กรุงเทพมหานคร
ผู้รับเหมาหาช่างฯ
#ระบบปรับอากาศ #งานซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า #งานซ่อมทั่วไป
ปทุมธานี
#รับเหมาก่อสร้าง
กรุงเทพมหานคร
#รับเหมาก่อสร้าง #รับเหมาต่อเติม #รับเหมาปรับปรุง (รีโนเวท)
กรุงเทพมหานคร
#งานก่อ-ฉาบ #งานปูกระเบื้อง #งานสำรวจและรังวัด #รับเหมาก่อสร้าง #แรงงาน
นนทบุรี
#งานก่อ-ฉาบ #งานฝ้าเพดาน #งานสี #งานรางน้ำฝน #รับเหมาต่อเติม #รับเหมาปรับปรุง (รีโนเวท)
กรุงเทพมหานคร