ปิยธิดา คำน้อย
2 ปีที่แล้ว
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน โครงการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน โครงการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ

สามารถติดต่อสอบถามและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน โทร.053537698 , 0966791684

#ฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้า
Share
1052

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ