HouzzMate Admin
1 ปีที่แล้ว
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตร 3 ปี ปีการศึกษา 2562

     โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ประกาศเชิญชวนเยาวชนที่ต้องการหรือสนใจเข้ามาศึกษาต่อในสถาบัน เป็นหลักสูตร 3 ปี ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนทั้งวิชาสามัญและวิชาอาชีพทางไฟฟ้า อีกทั้งเมื่อได้สำเร็จการศึกษา จะได้รับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งไปปฎิบัติงานทั่วประเทศอีกด้วย นี่จึงเป็นโอกาศอันดีที่สำหรับเยาวชนผู้ที่ต้องการศึกษาและอยากจะเข้าไปทำงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทาง HouzzMate จึงได้นำประกาศการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดต่างๆที่ใช้ในการสมัคร ดังต่อไปนี้

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PEA Electric Vocational School


ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตร 3 ปี ปีการศึกษา 2562

________________________________________


คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชาย เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2545 ถึง 25 มีนาคม 2547 เท่านั้น

2.เป็นโสด สัญชาติไทย

3.จบชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านการเรียนนักศึกษาวิชาทหารปีที่ 1 มาแล้วเท่านั้น หรือ จบชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า

4.ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 47 กก. แต่น้ำหนักต้องไม่เกินส่วนสูงลบด้วย 100 ตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

5.รอบอกเมื่อหายใจออกเต็มที่ ไม่น้อยกว่า 74 ซม.

6.ไม่มีสักลวดลาย หรือสักยันต์บนร่างกาย

7.สายตาปกติ ไม่สั้น ไม่เอียง และไม่บอดสี

8.มีทักษะการว่ายน้ำที่สามารถเอาตัวรอดในน้ำได้

9.ไม่กลัวความสูงสามารถปฎิบัติงานบนที่สูงได้

10.ยินดีไปปฎิบัติงานประจำ ณ สำนักงานในส่วนภูมิภาคหรือตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด


หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติเพิ่มเติม ดูได้จากคู่มือ การรับสมัครสอบคัดเลือดบุคคลเข้าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

________________________________________


กำหนดการรับสมัคร

จำหน่ายใบสมัคร

ระหว่างวันที่ 18 ก.พ. - 11 มีนาคม 2562 (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์)

เวลา 8.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.

 

รับสมัคร

ระหว่างวันที่ 4 - 11 มีนาคม 2562 (เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์)

เวลา 8.30 - 11.30 น. และ 13.00 - 15.00 น.


ประกาศ ห้องสอบ เลขที่สอบ 

วันที่ 22 มีนาคม 2562


สอบข้อเขียน

วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น.

วิชาที่สอบ : คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ


ประกาศผลสอบข้อเขียน

วันที่ 5 เมษายน 2562


ทดสอบทักษะว่ายน้ำ และตรวจประวัติอาชญากร

วันที่ 9 เมษายน 2562


ทดสอบสมรรถภาพต่างๆ

วันที่ 10 - 11 เมษายน 2562


ตรวจโรค

วันที่ 12 เมษายน 2562


สอบสัมภาษณ์

ระหว่างวันที่ 18 - 22 เมษายน 2562 (เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์)


ประกาศผลสอบคัดเลือก

วันที่ 30 เมษายน 2562


ประชุมชี้แจงการกรอกสัญญา และหนังสือค้ำประกัน

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562


มอบตัว ส่งเอกสารสัญญา และหนังสือค้ำประกัน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562


ปฐมนิเทศนักเรียน เปิดภาคเรียนที่ 1

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562


หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการใดๆ จะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


นักเรียนที่สนใจสามารถซื้อใบสมัครได้ที่ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพียงแห่งเดียวเท่านั้น


สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.02-590-5596 , 02-590-5598

หรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

www.pea.co.th

Facebook โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

https://www.facebook.com/PEAEVS/


รายละเอียดอื่นๆสามารถดูได้ที่รูปเอกสารด้านล่าง

#โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค #ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ #หาช่าง #หลักสูตร 3 ปี
Share
818

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ