บี้
1 เดือนที่แล้ว
ติดตั้งและตรวจสอบ งานระบบไฟฟ้าควบคุม และสื่อสาร
ติดตั้งและตรวจสอบ งานระบบไฟฟ้าควบคุมอัตโนมัติ ภายในโรงงาน ติดตั้งตู้ Rack สำหรับห้อง Server ระบบสื่อสาร ภายในสำนักงาน และโรงงาน
34