Dekbanyon Namthong
2 สัปดาห์ที่แล้ว
งานก่อ-ฉาบผนังบ้านจัดสรร​ทั่วไป
งานก่อ-ฉาบผนังโครงสร้าง​ใหม่และงานจับเสี้ยมขอบประตูและปั้นเสี้ยมเสาภายในบ้านให้เป็นรูปเป็นร่าง​ในหมู่บ้าน​จัดสรร​
Share
13