ช่างพงษ์
2 สัปดาห์ที่แล้ว
ตัวอย่างลักษณะงานที่รับเหมา
รับเหมาต่อเติมบ้าน -ครัว -โรงจอดรถ -กั้นห้อง -ระบบไฟฟ้าบ้าน -เดินระบบประปา -ทาสี -ปูกระเบื้อง -เทพื้นคอนกรีต
Share
13