2 สัปดาห์ที่แล้ว
งานรื้อถอนและติดตั้งท่อใหม่ไปยัง Water tank
- งานรื้อถอนท่อเก่า - งานติดตั้งเเละเชื่อมท่อ HDPE - งานติดตั้ง Support ท่อ - งานติดตั้งนั่งร้าน - งานเชื่อมท่อเหล็ก - งานเชื่อมท่อสแตนเลส
Share
42