TIPPAWAN
4 ปีที่แล้ว ได้ช่างแล้ว
ต้องการช่างเชื่อม ด่วนค่ะ
ต้องการช่างเชื่อม หน้างานอยู่แถวสนามกีฬาแห่งชาติ
16 มิ.ย. 59
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ถนนพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
Share
403

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ