houzzMate admin
4 ปีที่แล้ว ได้ช่างแล้ว
ต้องการช่างเดินท่อ ต่อหัวก็อกน้ำในโครงการหมู่บ้าน สิวลีคลองชลฯ แม่เหียะ
นิติบุคลโครงการหมู่บ้านสิวลีคลองชล (แลนด์แอนด์เฮาส์) ต้องการช่างทำระบบประปา เดินท่อ และต่อหัวก็อกเพิ่มตามจุดต่างๆ ภายในโครงการ ช่างที่พร้อมติดต่อด่วน
2 ส.ค. 59
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
Share
543

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ