houzzMate admin
4 ปีที่แล้ว รอช่าง
ต้องการผู้รับเหมา งานตัดประกอบเหล็ก โครงแผ่นคอมโพสิต
ต้องการผู้รับเหมาทำงาน ตัดประกอบเหล็ก โครงแผ่นคอมโพสิต เนื้อที่่ประมาณ 2,500 ตารางเมตร หน้างาน เมืองทองธานี ช่างที่พร้อมรับงานโปรดติดต่อมาด่วน
17 ก.ค. 59
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Share
482

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ