Wissly
4 ปีที่แล้ว ได้ช่างแล้ว
รับช่างฝีมือ งานหลังคา งานปูน ประปา ไฟฟ้า
งานซ่อมแซมอาคาร
12 ก.ย. 59 - 30 ก.ย. 59
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
Share
432

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ