TIPPAWAN
4 ปีที่แล้ว ได้ช่างแล้ว
รับสมัคร ผรม.ช่างฉาบภายนอก
รับสมัคร ผรม.ช่างฉาบภายนอก ราคาตรม.70 ขึ้นของให้ เสร็จงาน➡ตรวจ➡รับเงินสด ทันที หน้างานอยู่ อุบลราธานีค่ะ
20 ต.ค. 59
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
Share
385

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ