ร่วมเจริญรางน้ำ2
4 ปีที่แล้ว ได้ช่างแล้ว
ช่างเชื่อม
งานติดตั้ง-รับติดตั้งท่อลม ท่อระบบระบายอากาศ ท่อดักท์ Duct บริการติดตั้งวางระบบท่อดักท์แอร์ วางระบบแอร์อาคาร, ออกแบบระบบปรับอากาศ, ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ งานติดตั้งระบบปรับอากาศ ติดตั้งงานระบบท่อลมน้ำเย็น ระบบท่อส่งลม ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ชุดปรับลม, หุ้มฉนวนกันความร้อน, หุ้มฉนวนกันความเย็น อุปกรณ์ดักท์ท่อดักท์ ท่อสไปรัล ท่อเฟ็กซ์ วอลุ่มดัมเปอร์ ไฟร์ดัมเปอร์ สโมกดัมเปอร์ ปล่องกันฝน กล่องพักลม โดยช่างที่ชำนาญงานเฉพาะด้าน
22 ต.ค. 59
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
Share
437

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ