ร่วมเจริญรางน้ำ2
4 ปีที่แล้ว ได้ช่างแล้ว
ช่างเชื่อม
งานติดตั้ง-รับติดตั้งท่อลม ท่อระบบระบายอากาศ ท่อดักท์ Duct บริการติดตั้งวางระบบท่อดักท์แอร์ วางระบบแอร์อาคาร, ออกแบบระบบปรับอากาศ, ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ งานติดตั้งระบบปรับอากาศ ติดตั้งงานระบบท่อลมน้ำเย็น ระบบท่อส่งลม ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ชุดปรับลม, หุ้มฉนวนกันความร้อน, หุ้มฉนวนกันความเย็น อุปกรณ์ดักท์ท่อดักท์ ท่อสไปรัล ท่อเฟ็กซ์ วอลุ่มดัมเปอร์ ไฟร์ดัมเปอร์ สโมกดัมเปอร์ ปล่องกันฝน กล่องพักลม โดยช่างที่ชำนาญงานเฉพาะด้าน
22 ต.ค. 59
ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
Share
352

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ