TIPPAWAN
4 ปีที่แล้ว ได้ช่างแล้ว
รับสมัครด่วน ช่างไฟฟ้าหรือผู้ช่วยช่างสามารถออกต่างจังหวัดได้
รับสมัครด่วน ช่างไฟฟ้าหรือผู้ช่วยช่างสามารถออกต่างจังหวัดได้ หจก.อยู่บางใหญ่ นนทบุรี งานมีทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ค่าแรงตกลงกันได้
25 ต.ค. 59
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
Share
284

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ