ช่างปิยพงศ์ก่อสร้าง
4 ปีที่แล้ว รอช่าง
รับช่างปูนช่างสีช่างกะเบื้องรายวันค่าแรง450-600/วันมีที่พักให้
งานสีงานกะเบื้อง
14 ธ.ค. 59
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
Share
191

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ