บริษัททีเอ เอนไวรอนเมนท์ เซอร์วิส
4 ปีที่แล้ว ได้ช่างแล้ว
****บริการติดตั้งผลิตและจำหน่ายทั้งระบบผลิตน้ำดื่มทุกขนาด,ระบบบำบัดน้ำเสีย,ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ที่ใช้ในงานอุสาหกรรมและโรงพยาบาล,ระบบปรับสภาพน้ำภายในกระบวนการผลิต งานดูแลระบบน้ำต่างๆ การตรวจคุณภาพน้ำ บริการล้างทำความสะอาดไส้กรองที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โรง
19 เม.ย. 60 - 29 ธ.ค. 60
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
Share
441

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ