พนธะการช่าง รับเหมาต่อเติม
3 ปีที่แล้ว รอช่าง
หาช่างปูกระเบื้องเชียงใหม่
ปูกระเบื้อง ก่อฉาบ งานเหล็กฝ้าสี รายวัน วันละ 350-500บาท ขึ้นยุ่กับประสบกาณ์
9 เม.ย. 62 - 31 ก.ค. 62
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลป่าลาน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
#งานก่อ-ฉาบ #งานปูกระเบื้อง #งานฝ้าเพดาน #งานมุงหลังคา #ระบบไฟฟ้าทั่วไป #งานซ่อมทั่วไป
Share
1563

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ