jame
4 ปีที่แล้ว รอช่าง
หาหัวหน้าช่าง ช่างก่อสร้าง งานโครงสร้าง งานปูน งานสี งานไฟฟ้า งานประปา และอื่นๆ
หาหัวหน้าช่าง พร้อมช่างก่อสร้าง งานโครงสร้าง งานก่อฉาบ ช่างสี ช่างปูน ช่างกระเบื้อง ช่างเฟอร์ ช่างไฟ ช่างอลู และอื่นๆจำนวนมาก หลายอัตรา ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือสมัครงาน
17 ก.ค. 60 - 30 เม.ย. 60
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
#เสาเข็ม #โครงสร้างปูน #งานก่อ-ฉาบ #งานผิวพื้น (งานปาร์เก้ กระเบื้องยาง ลามิเนต PU PV และอื่นๆ) #งานผิวผนัง (กรุไม้ ผนังหินกาบ) #งานฝ้าเพดาน #งานสี #งานกระจก-อลูมิเนียม (Vinyl uPVC) #งานมุงหลังคา #งานไม้ (บ้านไม้ ราวระเบียง รั้วไม้ ระแนงไม้) #งานเหล็กและงานเชื่อมอื่นๆ #งานเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน (เฟอร์นิเจอร์ ผ้าม่าน) #งานบัวและปูนปั้น #ระบบไฟฟ้าแรงสูง #ระบบไฟฟ้าทั่วไป #งานระบบประปา (ระบบน้ำดี) #งานดิน #งานซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า #งานซ่อมทั่วไป #งานออกแบบและประเมินราคา #อื่นๆ
Share
1165

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ