nueng
3 ปีที่แล้ว รอช่าง
รับงาน ระบบไฟฟ้า ประปาเเอร์ ฝ้าเพดานกระจะอลูมิเนียม
ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ รับออกเเบบติดตั้ง ระบบไฟฟ้าภายในอาคารเเละนอกอาคาร งานระบบประปา กระจกอลูมิเนียม ฝ้าเพดาน งานเเอร์ งานก่อสร้าง ต่อเติมบ้านอาคาร
25 ก.ค. 60
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
#งานกระจก-อลูมิเนียม (Vinyl uPVC) #งานเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน (เฟอร์นิเจอร์ ผ้าม่าน) #ระบบไฟฟ้าแรงสูง #ระบบไฟฟ้าทั่วไป #งานสุขาภิบาล (ระบบน้ำเสีย)
Share
598

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ