usanee
3 ปีที่แล้ว รอช่าง
รับสมัคร ช่าง ก่อสร้าง งานโครงสร้าง ก่อ-ฉาบจำนวนมาก
โครงการบ้านสวนภูมิฐาน ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย นนทบุรี รับสมัครช่างก่อสร้างเฉพาะผู้ถือบัตรประชาชนไทยเท่านั้น จ้างเหมาค่าแรง งานโครงสร้าง3ทีม งานก่ออิฐมวลเบา-ฉาบปูน5ทีม มีที่พัก น้ำไฟฟรี ส่งงานได้ทุกวัน ตรวจงานเช้าวันรุ่งขึ้น งานผ่านการตรวจ เบิกจ่ายเงินวันถัดไป จ่ายเต็มตามราคาว่าจ้าง ไม่มีหักใดๆ
12 ส.ค. 60 - 10 ก.ย. 60
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
#โครงสร้างปูน #งานก่อ-ฉาบ
Share
957

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ