DC
4 ปีที่แล้ว รอช่าง
โฟร์แมนก่อสร้าง (FOREMAN)
ควบคุมงานก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และตามลำดับของงานโครงสร้างต่างๆ รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างานอย่างเหมาะสม เพื่อให้งานเสร็จสิ้นทันตามเวลาที่กำหนด ควบคุมการใช้วัสดุในการก่อสร้างของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด ควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการทำงานและมีความปลอดภัย ตรวจสอบความถูกต้องและรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบดูแลการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐานของการก่อสร้างตามขั้นตอนที่ถูกต้อ
31 ส.ค. 60 - 28 ต.ค. 60
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
เสนานิคม เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
#เสาเข็ม #โครงสร้างปูน #งานก่อ-ฉาบ #งานผิวพื้น (งานปาร์เก้ กระเบื้องยาง ลามิเนต PU PV และอื่นๆ) #งานผิวผนัง (กรุไม้ ผนังหินกาบ) #งานฝ้าเพดาน #งานสี #งานมุงหลังคา #งานไม้ (บ้านไม้ ราวระเบียง รั้วไม้ ระแนงไม้) #งานเหล็กและงานเชื่อมอื่นๆ #งานประตู-หน้าต่าง (ตั้งวงกบ ติดตั้งประตูหน้าต่าง ประตูอัลลอย ประตูรีโมท ประตูอัตโนมัต) #งานบัวและปูนปั้น #ระบบไฟฟ้าทั่วไป #งานสุขาภิบาล (ระบบน้ำเสีย) #งานดิน #อื่นๆ
Share
718

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ