Can
4 ปีที่แล้ว รอช่าง
ต้องการผู้รับเหมา เชี่ยวชาญงานด้าน Renovate อาคาร
เป็นอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น 2 คูหา ต้องการจะ Renovate ใหม่เป็นหอพัก
11 ก.ย. 60 - 17 ก.ย. 60
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
#โครงสร้างปูน #งานก่อ-ฉาบ #งานผิวพื้น (งานปาร์เก้ กระเบื้องยาง ลามิเนต PU PV และอื่นๆ) #งานผิวผนัง (กรุไม้ ผนังหินกาบ) #งานฝ้าเพดาน #งานสี #งานมุงหลังคา #งานไม้ (บ้านไม้ ราวระเบียง รั้วไม้ ระแนงไม้) #งานเหล็กและงานเชื่อมอื่นๆ #งานประตู-หน้าต่าง (ตั้งวงกบ ติดตั้งประตูหน้าต่าง ประตูอัลลอย ประตูรีโมท ประตูอัตโนมัต) #ระบบไฟฟ้าทั่วไป #งานระบบประปา (ระบบน้ำดี) #งานสุขาภิบาล (ระบบน้ำเสีย) #งานดิน #งานซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า #งานซ่อมทั่วไป
Share
921

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ