TTสถาปัตย์ก่อสร้าง
3 ปีที่แล้ว รอช่าง
ต้องการผรม.ที่มีทีมงานตั้งแต่15คนขึ้นไป
ทีมงานผรม.ก่อ ฉาบ ปูกระเบื้อง15คนขึ้นไป สามารถลงงานได้ทันทีที่ตกลงทำสัญญาหน้างานบางกรวย นนทบุรี
12 ก.ย. 60 - 15 ก.ย. 60
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
#งานก่อ-ฉาบ #งานผิวพื้น (งานปาร์เก้ กระเบื้องยาง ลามิเนต PU PV และอื่นๆ)
Share
548

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ