usanee
4 ปีที่แล้ว รอช่าง
รับสมัครช่างก่อสร้างบ้าน จ้างเหมาค่าแรง งานโครงสร้าง ก่อ-ฉาบที่ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย นนทบุรี
บ้านสวนภูมิฐาน รับสมัครช่างก่อสร้าง บ้านเดี่ยว 2ชั้น งานโครงสร้าง งานก่อ-ฉาบ จ้างเหมาค่าแรง รับสมัครจำนวนมาก มีที่พัก น้ำไฟฟรี ส่งงานได้ทุกวัน เบิก-จ่ายเงินสด ทุกวันจันทรถึงวันศุกร์ ไม่ต้องรอ 15วัน จ่ายเต็มตามราคาว่าจ้าง ไม่มีหักใดๆ
13 ก.ย. 60 - 30 ก.ย. 60
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
#โครงสร้างปูน #งานก่อ-ฉาบ #งานระบบประปา (ระบบน้ำดี) #งานสุขาภิบาล (ระบบน้ำเสีย) #งานบำบัดน้ำเสีย
Share
978

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ