TIPPAWAN
3 ปีที่แล้ว รอช่าง
ต้องการช่างทาสี +แต่งผิว เหมาค่าเเรง
ต้องการช่างทาสี +แต่งผิว เหมาค่าเเรงอย่างเดียว มีให้หลังละ8,000 บาท เพราะหน้างานงานเเล้วเสร็จไปแล้ว 50-60%แล้วเเต่หลัง ****ถ้าสนใจแล้วทำงานเข้ากันได้ผมมีงานให้เรื่อยๆครับ**** โครงการหมู่บ้าน สราญศิริ ปากเกร็ด-ติวานนท์ มีทั้งหมด 5 หลัง ทุกหลังงานประมาณในรูป งานที่ต้องทำ 1.สีรั้ว สกิม+ทาสี 2.สีภายนอก สกิมบางจุด+ทาสี 3.สีภายใน สกิมบางจุด+ทาสี 4.สีฝ้า ทาสี ข้อตกลง 1.ไม่มีการเบิกค่ารถหรือค่าน้ำมันก่อน 2.งานเสร็จพร้อมส่งบ้านได้เบิกเงินได้เต็มจำนวน 3.สามารถเบิกเงินได้ก่อนครึ่งหนึ่งแต่งานต้องเสร็จประมาณ 50% 4.ทำงานดีมีงานให้ทำตลอด
18 ก.ย. 60
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
#งานสี
Share
454

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ