TIPPAWAN
3 ปีที่แล้ว รอช่าง
ต้องการช่างสีด่วน!!! สามารถเริ่มงานได้ทันที
ต้องการช่างสีด่วน!!! สามารถเริ่มงานได้ทันทีงานโครงการหมู่บ้าน อ.ธัญญบุรี คลอง4 จ.ปทุมธานี งานสี หลังริม + สกิม 19,000/หลัง งานสี หลังกลาง + สกิม 16,000/หลัง พื้นที่ หน้ากว้าง 5.50 ยาว 7 เมตร หมายเหตุ - เงินออกทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน - เงินเบิกสำรอง ออกทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน - มีที่พักให้ ในไซด์งาน - หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% - เบิกผลงานตามงวดงานของบริษัท - ต่างชาติขอมีใบอนุญาตทำงาน
10 พ.ย. 60 - 11 พ.ย. 60
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
#งานสี #อื่นๆ
Share
514

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ