TIPPAWAN
3 ปีที่แล้ว รอช่าง
ต้องการทีมผู้รับเหมาช่างทำงานโครงสร้าง งานโครงหลังคาพร้อมมุง งานก่อฉาบปูกระเบื้อง งานสี งานไฟฟ้า
ต้องการทีมผู้รับเหมาช่างทำงานโครงสร้าง งานโครงหลังคาพร้อมมุง งานก่อฉาบปูกระเบื้อง งานสี งานไฟฟ้า หน้างานอยู่พระประแดง สมุทรปราการ และ อ.บ้านบึง ชลบุรี ท่านใดสนใจงานสอบถามรายละเอียดได้เลย
12 ม.ค. 61
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
#งานก่อ-ฉาบ #งานสี #งานมุงหลังคา #อื่นๆ
Share
500

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ