TIPPAWAN
3 ปีที่แล้ว รอช่าง
ต้องการทีมผู้รับเหมาทำงานก่อฉาบ ทาวน์โฮม 2 ชั้น 6 ห้อง
ต้องการทีมผู้รับเหมาทำงานก่อฉาบ ทาวน์โฮม 2 ชั้น 6 ห้อง หน้างานที่บางบัวทอง ให้เหมาห้องละ33000 แบ่งเบิกได้4งวด ทุก 10 วัน ชุดไหนพร้อมลงงานได้เลย
22 มี.ค. 61
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
#งานก่อ-ฉาบ
Share
443

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ