ASGARDDESIGN
3 ปีที่แล้ว รอช่าง
ต้องการรับสมัคช่างเฟอร์รายวัน500-800.วัน
ต้องการรับสมัคช่างเฟอร์รายวัน500-800.วัน(ย้ำรายวัน) ช่างไม้MDFติดผิวลามิเนต มีที่พัก บางบัวทอง นนทบุรี
7 พ.ค. 61
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
#งานไม้ (บ้านไม้ ราวระเบียง รั้วไม้ ระแนงไม้) #งานเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน (เฟอร์นิเจอร์ ผ้าม่าน)
Share
386

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ