เข็มทอง
2 ปีที่แล้ว รอช่าง
เปลี่ยนหลอดไฟในโรงงาน
เปลี่ยนหลอดไฟในโรงงาน
17 ก.ค. 61 - 18 ก.ค. 61
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
#งานซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า #งานซ่อมทั่วไป
Share
268

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ