TIPPAWAN
2 ปีที่แล้ว รอช่าง
ต้องการทีมช่างเก็บงานต่างๆ ซ่อมแซมทั้งหลัง งานบิวอิน งานฝ้า งานสี งานวอลเปเปอร์ งานปูน งานเหล็ก งานก่อ งานฉาบ งานแก้ไขน้ำรั่วซึม ทั้งภายนอก ภายใน
ต้องการทีมช่างเก็บงานต่างๆ ซ่อมแซมทั้งหลัง งานบิวอิน งานฝ้า งานสี งานวอลเปเปอร์ งานปูน งานเหล็ก งานก่อ งานฉาบ งานแก้ไขน้ำรั่วซึม ทั้งภายนอก ภายใน หน้างานที่กทม. ปริมณฑล และ ตจว.
30 ก.ค. 61
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
#งานก่อ-ฉาบ #งานผิวพื้น (งานปาร์เก้ กระเบื้องยาง ลามิเนต PU PV และอื่นๆ) #งานสี #อื่นๆ
Share
353

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ