TIPPAWAN
2 ปีที่แล้ว รอช่าง
ต้องการช่างเหมา งานก่อ-ฉาบ งานปูกระเบื้อง จำนวนมาก
ต้องการช่างเหมา งานก่อ-ฉาบ งานปูกระเบื้อง จำนวนมาก หน้างานที่ปากเกร็ด นนทบุรี
2 ส.ค. 61
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
#งานก่อ-ฉาบ #งานผิวพื้น (งานปาร์เก้ กระเบื้องยาง ลามิเนต PU PV และอื่นๆ)
Share
282

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ