houzzMate admin
2 ปีที่แล้ว รอช่าง
หาช่างปูนงานก่อฉาบมวลเบา งานบ้านเดี่ยว 10 หลัง ไทรน้อย นนทบุรี
ต้องการหาช่าง ก่อฉาบมวลเบา จ้างเหมาค่าแรง เจ้าของจ้างตรง 300 บาท ต่อ ตารางเมตร บ้านสวนภูมิฐาน ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย นนทบุรี งานบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 10 หลัง หน้างานพร้อม ส่งงานได้ทุกวัน เบิก-จ่ายเงินสดภายใน 2 วันทำการ จ่ายเต็มตามราคาว่าจ้าง ไม่มีหักใดๆ
13 ส.ค. 61
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
#งานก่อ-ฉาบ
Share
473

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ