TIPPAWAN
2 ปีที่แล้ว รอช่าง
ต้องการช่างทำงานโครงสร้าง
ต้องการช่างทำงานโครงสร้าง หน้างานที่อ.เมือง จ.อุบล
17 ส.ค. 61
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
#งานมุงหลังคา #งานเหล็กและงานเชื่อมอื่นๆ
Share
457

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ