TIPPAWAN
2 ปีที่แล้ว รอช่าง
ค้องการช่างทำงานทรายล้าง งานกันสาด ด่วน!!!
ค้องการช่างทำงานทรายล้าง งานกันสาด ด่วน!!! หน้างานที่เทศบาลปากเกร็ด
17 ส.ค. 61 - 18 ส.ค. 61
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
#งานผิวพื้น (งานปาร์เก้ กระเบื้องยาง ลามิเนต PU PV และอื่นๆ)
Share
266

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ