TIPPAWAN
2 ปีที่แล้ว รอช่าง
ต้องการช่างเชื่อม ช่างประกอบ รายวันที่พักพร้อมน้ำไฟฟรี
ต้องการช่างเชื่อม ช่างประกอบ รายวันที่พักพร้อมน้ำไฟฟรี รายได้วันละ 500-600 บาท/วัน (ตามประสบการ) ข้าวกลางวันฟรี หน้างานพิกัด ตลาดพูนทรัพย์
20 ส.ค. 61
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
#อื่นๆ
Share
284

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ