TIPPAWAN
2 ปีที่แล้ว รอช่าง
ต้องการรับสมัครผู้รับเหมาทำงานระบบประปา ระบบไฟฟ้า งานรถไฟฟ้าและอาคารพาณิชย์ จำนวนมาก
ต้องการรับสมัครผู้รับเหมาทำงานระบบประปา ระบบไฟฟ้า งานรถไฟฟ้าและอาคารพาณิชย์ จำนวนมาก หน้างานที่สะพานใหม่ และแยกม.เกษตร
27 ก.ย. 61
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
#ระบบไฟฟ้าทั่วไป #งานระบบประปา (ระบบน้ำดี) #งานสุขาภิบาล (ระบบน้ำเสีย) #งานบำบัดน้ำเสีย
Share
260

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ