Patt
2 ปีที่แล้ว รอช่าง
ต้องการคนงานรับเหมาโครงสร้างอาคาร งานโครงสร้างอาคาร 5,520ตรม.
ต้องการคนงานรับเหมาโครงสร้างอาคาร งานโครงสร้างอาคาร 5,520ตรม. หน้างานที่ ต.ขี้เหล็ก จ.เชียงใหม่
20 ต.ค. 61
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
#โครงสร้างปูน #รับเหมาก่อสร้าง
Share
412

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ