TIPPAWAN
2 ปีที่แล้ว รอช่าง
ต้องการหาช่างปูกระเบื้อง งานประมาณ 60 ตรม. 150/ตรม. พร้อมลงหน้างาน
ต้องการหาช่างปูกระเบื้อง งานประมาณ 60 ตรม. 150/ตรม. พร้อมลงหน้างาน หน้างานที่บางกรวย จ.นนทบุรี
22 ต.ค. 61
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
#งานปูกระเบื้อง
Share
369

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ