TIPPAWAN
1 ปีที่แล้ว รอช่าง
ต้องการช่างไฟฟ้า ช่างทำงานเครื่องปรับอากาศ รายวันและรายเดือน
ต้องการช่างไฟฟ้า ช่างทำงานเครื่องปรับอากาศ รายวันและรายเดือน หน้างานที่ กทม.
26 ต.ค. 61 - 27 ต.ค. 61
คลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
#ระบบไฟฟ้าทั่วไป #ระบบปรับอากาศ
Share
151

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ