R.PRAPON
2 ปีที่แล้ว รอช่าง
หาช่างสร้างบ้านเดื่ยวในกรุงเทพ
พื้นที่โครงการรวม 481 ตรม พื้นที่ก่อสร้าง 807 ตรม ประกอบด้วยชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ 117 ตรม อาคาร คสล สูง 3 ชั้น มีสระว่ายน้ำ 40 ตรม
14 พ.ย. 61 - 10 ธ.ค. 61
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
#รับเหมาก่อสร้าง
Share
394

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ