Patt
2 ปีที่แล้ว รอช่าง
ต้องการช่างระบบไฟฟ้า-ประปา-สุขาภิบาล จ.เชียงใหม่ 082-640-0229
ต้องการช่างระบบไฟฟ้า-ประปา งานบ้านเดี่ยว ด่วน 082-640-0229 ช่างกมล
24 พ.ย. 61
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
#ระบบไฟฟ้าทั่วไป #งานระบบประปา (ระบบน้ำดี) #งานสุขาภิบาล (ระบบน้ำเสีย) #งานบำบัดน้ำเสีย #งานซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า #รับเหมาต่อเติม
Share
459

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ