Patt
2 ปีที่แล้ว รอช่าง
รับสมัครช่างโครงสร้าง/ก่อฉาบ/จับเซี้ยม/ระบบประปา/ระบบไฟฟ้า/งานสี /กรรมกร งานระยะยาว มีที่พักให้ฟรี 082-164-0229
รับสมัครช่างโครงสร้าง/ก่อฉาบ/จับเซี้ยม/ระบบประปา/ระบบไฟฟ้า/งานสี /กรรมกร รายวันหรือตัดเหมา งานระยะยาว มีที่พักให้ฟรี ลงงานได้เลย
13 ธ.ค. 61
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
#โครงสร้างปูน #งานก่อ-ฉาบ #งานปูกระเบื้อง #งานฝ้าเพดาน #งานสี #งานมุงหลังคา #งานเหล็กและงานเชื่อมอื่นๆ #งานบัวและปูนปั้น #ระบบไฟฟ้าทั่วไป #งานระบบประปา (ระบบน้ำดี) #งานบำบัดน้ำเสีย #งานฝายและเขื่อน #รับเหมาก่อสร้าง #รับเหมาต่อเติม
Share
516

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ